Roosters BA CA-OS 2016-2017

  

Hier vind je de roosters van alle hoorcolleges, werkcolleges en tentamens van de Bachelor Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie in 2016-2017. De roosters van de masteropleiding vind je op de Engelstalige roosterwebsite.

Tentamenaanmelding
In het rooster vind je het studieactiviteitnummer van het tentamen (de cijfercode onder 'Act.nr.'). Dit nummer heb je nodig voor de verplichte tentamenaanmelding in uSis.


Semester 1 Semester 2Propedeuse Hoorcolleges S1 Hoorcolleges S2
Werkcolleges Werkcolleges
Tentamens S1 Tentamens S22e Jaar Hoorcolleges S1 Hoorcolleges S2
Werkcollege: Veldwerk NL Werkcollege: Veldwerk NL
Tentamens S1 Tentamens S23e Jaar Hoorcolleges S1 Hoorcolleges S2
  Werkcollege: Visual Methods

Meer informatie

Last Modified: 21-02-2017